top of page
halme_palikat_01112021_042.jpg

ÅTERUPPBYGGNADSSATSEN I MÄNNISKOFORM

Återuppbyggnadssatsen i människoform® är i centrum av det kreativitets- och insiktsbaserade KO-KOO-MO konceptet. Den avbildar människan och människans infrastruktur; som en form som byggs, bryts och återuppbyggs. Byggsatsens grundkomponent, en kloss som har flera betydelser genom sinenkelhet och abstraktion, är ett konkret verktyg i gränslandet mellan rationalitet och känsla, som passar i både små oc h stora händer.

 

Utformningen har inte bara styrts av estetik, utan också av multifunktionalitet och tolkningsbarhet; byggsatsen är ett fysiskt verktyg, den slutliga formen och betydelsen struktureras genom dess bidrag till upplevelsen, som en immateriell insikt och association, som ett minne. Byggsatsernas former och kombinationer har använts som utställningsföremål, verkstadsutrustning och rekvisita för dockteater.

 

Närmare produktbeskrivningar och beställningar

Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja: Our Services
bottom of page