top of page
halme_palikat_01112021_026.jpg

METODEN

Boken är redigerad av Roosa Halme, en dockteaterkonstnär som har samlat sina tankar och erfarenheter om klossteater bland olika människor under en tioårsperiod. I boken förklarar bildkonstnären Kai Ruohonen idén bakom Återuppbyggnadssatsen i människoform, medan konstterapiprofessorn Matthew Bernier och psykologen och dockteaterkonstnären Marja Susi talar om klossteaterns möjligheter, inklusive dess terapeutiska och interaktiva aspekter. 

 

Tomheten är kärnan i klossteatern. I sin tomhet innehåller klossen också den fulla potentialen att vara vad som helst. Betraktaren är fri att se vad som än faller in. Levande skulpturer kommer och går, ändrar form. Rekonstruktion och förstörelse, en ständig ström av möjligheter och förgänglighet, är ständigt närvarande i klossarnas värld. 

 

Förutom dockteaterscener har träklossar och klossteater öppnat dörrar mot deltagande konst, kulturellt välbefinnande och terapeutisk konst. Klossarna har utforskat sin form och betydelse i ett antal projekt i samarbete med yrkesverksamma från olika områden, t.ex. konstterapi, psykologi, arbetsterapi, mental hälsa, utbildning, förskoleverksamhet, barnskydd och gerontologi. 

 

Skrivandet av boken möjliggjordes av Centret för konstfrämjande.

 

I boken används miljöcertifierat, 100% obestruket återvunnet papper. För varje bok, presentation och klosserie som beställs skyddar KO-KOO-MO urskogar genom Stiftelsen för naturarvet. Strukturerna på fotografierna i publikationen är rekonstruktioner av verk som skapats under åren i klossteaterworkshops. Fotografierna har tagits av Jesper Dolgov och ombrytning gjordes av Eveliina Sillanpää.​

Beställ

bottom of page