top of page
halmesusi_palikat_preview_016.jpg

KLOSSTEATER SOM STÖD FÖR
UNGDOMSPSYKIATRISK VÅRD

2018

KO-KOO-MO rf. genomför tillsammans med Satakunta sjukvårdsdistrikts ungdomspsykiatriska enheter ett projekt med titeln ”Klossteater som stöd för ungdomspsykiatrisk vård”. Projektet stöds av Centret för konstfrämjande. Under hösten 2018 kommer dockteaterkonstnären Roosa Halme att genomföra Klossteater-föreställningar och workshops med ungdomar i små grupper i processformat.

 

I klossteater leder klossar av olika träslag publiken in i olika världar genom fantasin. I den här workshopen utforskar vi klossarna som neutrala objekt och undersöker vilka associationer de väcker, tillsammans och var för sig, i olika positioner. Genom olika uppgifter används klossarna för att skapa en mängd olika karaktärer, strukturer och landskap som är relaterade eller orelaterade till ens eget liv.

 

KO-KOO-MO-konceptet har överraskat oss med sin formbarhet. Tillämpningar har hittats inom verksamheter som rör äldre, personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykiatri, välbefinnande i arbetet, grupp- och kamratverksamhet samt specialundervisning. KO-KOO-MO-konceptet fungerar till exempel bra för att stödja kognitiva funktioner och som ett verktyg för att uppfatta känslor och tillstånd, vilket ger ett kommunikationsmedel även i avsaknad av talat språk.

 

Under projektets gång kommer en konstnär och en sjuksköterska att arbeta tillsammans. Konstnären kan tillföra nya perspektiv på vårdpersonalens arbete och därmed på ungdomarnas vardag. Vårdpersonalen, som känner ungdomarna, fördjupar i sin tur konstnärens yrkeserfarenhet. Klossteatern, liksom upplevelsen av konst i allmänhet, kan ge insikter om det egna jaget eller livssituationen. En utställning av processen hölls i utställningsutrymmet på Eura bibliotek.

Palikkateatteri nuorisopsykiatrian hoitotyön tukena: Projects
taike-teema2018-rgb-vaaka1.5x.png
bottom of page