top of page
Pieni_palikkalaatikko.jpg

LILLA KLOSSLÅDAN

03.09.2011–20.09.2011

Den lilla klosslådan är designad och producerad för att i första hand fungera som ett verktyg för utställningar och workshops inom Fotonaite, men också för privata och oberoende lekevenemang. Konceptets omfattning är inte uttryckligen definierad, men det kan, där så är lämpligt, placeras i gränssnittet mellan konst och lek, där dess klassificering i ett specifikt område av mänsklig aktivitet inte är relevant för dess förverkligande.

 

Lilla klosslådan innehåller lekverktyg, funktionella tolkningar skapade med hjälp av dem; lekhändelser med inspelningar och tvärkonstnärliga tillämpningar. Lilla klosslådan har ingen specifik ålders- eller målgrupp, men kan anpassas till olika behov.

 

Konceptet syftar till att vara kulturoberoende, och dess aktiviteter kan integreras i olika kulturella ramverk.

KO-KOO-MO-workshopen, som är en del av konceptet, har hållits för barn med intellektuell funktionsnedsättning i Moçambique. I Poriginal-galleriet har en liten låda med klossar välts: i utrymmet finns lådans innehåll, en liten hög med klossar.

 

Från den lilla klosshögen kan urskiljas återuppbyggnadssatsen i människoform; en människa eller en mekanism som återger mänsklig aktivitet. Återuppbyggnadssatsen i människoform är ett verktyg: liksom det koncept den representerar är den ett medel för att uppnå ett önskat mål, underkastad strukturella och funktionella realiteter; den är en teknisk lösning som motsvarar den innebörd som användaren har valt.

 

Återuppbyggnadssatsen i människoform kan vägleda men inte ge absoluta instruktioner om dess användbarhet: den fungerar som ett mottagligt och anpassningsbart verktyg för att aktörsstyrd placeras i olika tematiska sammanhang.

 

Formen och innehållet i Återuppbyggnadssatsen i människoform bestäms av hur ”händelserik” dess genomförande är. Begreppet ”återuppbyggnadsserie” syftar på människans behov av och förmåga att alltid kunna resa sig igen; att en modulär struktur som är underordnad olika grader av stabilitet alltid reser sig igen antingen som en återuppbyggnad av den föregående eller som en helt ny strukturell lösning. Lilla klosslådans roll är att fungera som en producent av material och en möjliggörare av händelser, samt att spara och presentera det material som genereras inom detta ramverk.

 

Målet är att koppla förverkligandet till genomföraren, inte till konceptet eller dess upphovsman: att göra konceptet till en obestämd livscykel, och så mycket som möjligt oberoende av dess upphovsman, till en aktörsdriven situation; som kan genomföras var som helst och när som helst utan extern utlösning eller vägledning. I linje med detta mål kommer konceptet att lanseras i september på webbplatsen www.palikkakasa.fi. Webbplatsen kommer att innehålla en presentation av konceptet, en workshopsektion och ett galleri för att visa upp det material som producerats.

 

Finansiering för produktionen av det material som visas i galleriet Poriginal har beviljats av: Statens designkommission, Statens kommission för barnkultur, Utrikesministeriet, Satakunta konstkommitté, Satakunta regionråd, Alfred Kordelins stiftelse. Finansiering för den interaktiva utställningen i Poriginal-galleriet och på nätet: Satakunta-fonden vid Finlands kulturfond.

Pieni palikkalaatikko: Projects
bottom of page