top of page
Vuorovaikutteinen-nukketeatteri-kansi.jpg

INTERAKTIV DOCKTEATER SOM
ETT SÄTT ATT FRÄMJA KÄNSLOFÄRDIGHETER HOS BARN
OCH UNGDOMAR

2019–2020

Våren 2020 skrev Roosa Halme och Marja Susi publikationen ”Interaktiv dockteater som ett sätt att främja emotionella färdigheter hos barn och ungdomar”. Den bygger på deras arbete med barn och ungdomar i Finland under hösten 2019 och är en fortsättning på deras projekt ”Möten genom dockteater” från 2017, där de arbetade på ett akut- och skyddshem, ett servicehem för äldre och med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Halme och Susi har funnit att dockteaterns bredd och mångfald lämpar sig väl för olika möten i olika livssituationer. Genom interaktiv dockteater ville de utvidga experimentet till att omfatta arbete med barn och ungdomar. Vilka dimensioner kan man hitta i dockteaterns olika medel tillsammans med barn och ungdomar och de vuxna som arbetar med dem? Vilka nya saker kan man göra synliga individuellt och i gemenskap genom olika dockteatertekniker? Arbetsmetoden bygger också på Roosa Halmes tidigare arbete med klossteater, både som skolkonstnär under ledning av Åbo fritidsförvaltning och som frilansande konstnär.

 

Halme och Susi hoppas att publikationen kan öppna upp för nya perspektiv och praktiska förslag på hur man kan tänka brett kring dockteater i interaktion särskilt med barn och ungdomar som av en eller annan anledning har utmaningar med att uttrycka och identifiera sina egna känslor. Deras projekt och publikation fokuserade särskilt på att främja känslofärdigheter och utforska olika känslor genom olika dockteatertekniker.

 

Projektets workshops ägde rum på fyra olika platser: grupphemmet vid i FRK:s mottagningscenter i Åbo, skolorna i Ilpois och Piispanlähde samt smågruppshemmet vid Merikratos Ab:s barnskyddstjänster. Projektet möjliggjordes genom Finska kulturfondens Konst till vårdinstitutioner-bidrag. Projektet fick också stöd av Aura of Puppets och KO KOO-MO rf.​

 

Interaktiv dockteater som ett sätt att främja känslofärdigheter hos barn och ungdomar

Ladda pdf (på finska)

Vuorovaikutteinen nukketeatteri lasten ja nuorten tunnetaitojen edistäjänä: Projects
bottom of page