top of page
halme_palikat_01112021_042.jpg

IHMISENMUOTOINEN JÄLLEENRAKENNUSSARJA

Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja ® on luovuuteen ja oivaltamiseen perustuvan KO-KOO-MO -konseptin keskiössä. Se kuvaa ihmistä ja inhimillistä infrastruktuuria; rakentuvana, rikkoutuvana ja jälleenrakentuvana muotona. Rakennussarjan peruskomponentti, yksinkertaisuuden ja abstraktiuden myötä monimerkityksellinen palikka on rationaalisuuden ja emotionaalisuuden rajapinnalla toimiva konkreettinen apuväline, joka mahtuu niin pieneen kuin isoonkin käteen. 


Ohjaavana tekijänä muotoilussa on ollut esteettisyyden ohella monikäyttöisyys ja -tulkinnallisuus; rakennussarja on fyysinen apuväline, lopullinen muoto ja merkitys jäsentyy sen myötävaikutuksella kokijalähtöisesti, aineettomana oivalluksena ja mielleyhtymänä, muistikuvana. Rakennussarjaan kuuluvia muotoja yhdistelmineen on käytetty näyttelyesineinä, työpajan välineistönä sekä nukketeatterin tarpeistona.

Tarkemmat tuotekuvaukset ja tilaukset

Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja: Our Services
bottom of page