top of page
halme_palikat_01112021_035.jpg

KAI RUOHONEN

KUVATAITEILIJA
kai ( at ) ko-koo-mo.fi

Työskentelen yksityisenä taiteilijana, KO-KOO-MO ry:n harjoittaman menetelmän puitteissa työryhmän
jäsenenä, sekä Porin taidemuseoon kuuluvassa Poriginal galleriassa tuottajana. Taide merkitsee minulle inhimillistä toimintoa, jota ei tarvitse jäsentää ymmärrettävään muotoon; mutta joka voi osaltaan auttaa ymmärtämään maailmaa – ja siinä toimivaa ihmistä.

 

Olen toiminut taidelähtöisenä työpajaohjaajana eri ikäisten, eri kulttuureja ja sosiaalisia lähtökohtia
edustavien henkilöiden kanssa. Eritreassa koordinoin, yhteistyössä ulkoministeriön edustuston kanssa
lapsille suunnatun Leikkivä ihminen -kulttuuritapahtuman. Namibiassa pidin työpajoja Aids-lapsille,
Mosambikissa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, Etelä-Afrikassa lastenkodin asukkaille. Kiinassa
vedin KO-KOO-MO-menetelmän puitteissa kehitettyyn digitaaliseen sovellukseen perustuvia työpajoja
autistisille lapsille, hoivalaitoksissa oleville ikäihmisille sekä terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Suomessa
olen pitänyt työpajoja osana yksityistä taiteellista toimintaani, KO-KOO-MO –konseptiin liittyen, sekä
museoammattilaisuuden yhteydessä.

 

Taiteellisessa työskentelyssäni on keskiössä rajapinnat ylittävän dialogin mahdollistavan apuvälineistön
kehittäminen, leikin keinoin mahdollistaminen. Käytän leikkimisen – luovan toiminnan - lähtökohtana
perinteistä ja universaalia rakennuspalikkaa. Näen palikoilla rakentamisen yhtenä kuvanveiston
muotona.

 

Olen kehittänyt vuodesta 2007 lähtien Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja (rekisteröity tavaramerkki)
-nimistä palikastoa. Jälleenrakennuspalikasto on inhimillistä infrastruktuuria kuvaava, elävä ja
vuorovaikutuksellinen veistos; geometrisista muodoista rakentuva valikoima, joka antaa käyttäjälleen
mahdollisuuden ilmaista itseään, rakentajana ja rikkojana.
Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja on KO-KOO-MO -konseptin keskiössä. Konsepti perustuu
muotoiluun, elävöittämiseen ja oivaltamiseen; kuva- sekä esitystaiteen keinoin.

Kai Ruohonen: Our Artists
bottom of page