top of page
halmesusi_palikat_preview_016.jpg

PALIKKATEATTERI NUORISOPSYKIATRIAN HOITOTYÖN TUKENA

2018

KO-KOO-MO ry toteuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa yhteishankkeen “Palikkateatteri nuorisopsykiatrian hoitotyön tukena”. Hanketta tukee Taiteen edistämiskeskus. Syksyn 2018 aikana nukketeatteritaiteilija Roosa Halme toteuttaa Palikkateatteri-esityksiä ja -työpajoja nuorten kanssa pienryhmissä prosessimuotoisesti.


Palikkateatterissa  eri puulajeista veistetyt palikat johdattavat katsojan erilaisiin maailmoihin mielikuvituksen avulla. Palikkateatterityöpajassa tutkitaan palikoita neutraaleina esineinä ja perehdytään niiden herättämiin assosiaatioihin yhdessä ja erikseen, eri asennoissa. Palikoista muodostetaan tehtävien avulla erilaisia omaan elämään liittyviä tai liittymättömiä hahmoja, rakennelmia ja maisemia.


KO-KOO-MO -konsepti on yllättänyt muovautumiskyvyllään. Sovelluskohteita on löydetty niin ikäihmisiin, kehitysvammaisiin, psykiatriaan, työhyvinvointiin, ryhmä- ja vertaistoimintaan kuin erityisopetukseen liittyvistä toiminnoista. KO-KOO-MO-konsepti toimii hyvin esimerkiksi kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa sekä tunteiden ja olotilojen hahmottamisen välineenä tarjoten väylän kommunikoida silloinkin, kun puhuttu kieltä ei ole.


Hankkeen aikana työparina toimii taiteilija ja hoitaja. Taiteilija voi tuoda uusia näkökulmia hoitohenkilökunnan työhön ja sitä kautta myös nuorten arkeen. Nuorten tunteva hoitohenkilökunta puolestaan syventää taiteilijan ammatillisia kokemuksia. Palikkateatteri, niin kuin taiteen kokeminen ylipäätään, voi herättää oivalluksia liittyen omaan itseen tai elämäntilanteeseen.


Prosessista toteutettiin näyttely Euran kirjaston näyttelytilaan. 

Palikkateatteri nuorisopsykiatrian hoitotyön tukena: Projects
taike-teema2018-rgb-vaaka1.5x.png
bottom of page