top of page
Pieni_palikkalaatikko.jpg

PIENI PALIKKALAATIKKO

03.09.2011–20.09.2011

Pienen palikkalaatikon tarpeisto on suunniteltu ja tuotettu toimimaan apuvälineenä ensisijaisesti kuvataiteen kentällä toteutettavassa näyttely- ja työpajatoiminnassa, mutta tämän ohella myös näistä irrallisissa yksityisissä ja omaehtoisissa leikkimistapahtumissa. Konseptin toimintakenttää ei ole yksiselitteisesti rajattu, mutta tarvittaessa se voidaan paikantaa taiteen ja leikin rajapinnalle; jossa sen luokittelu johonkin tiettyyn inhimillisen toiminnan osa-alueeseen ei ole toteuman kannalta olennaista.


Pieni palikkalaatikko pitää sisällään leikkimisen apuvälineitä, niitä käyttämällä laadittuja toiminnallisia tulkintoja; leikkimistapahtumia taltiointeineen ja poikkitaiteellisine sovelluksineen. Pienellä palikkalaatikolla ei ole varsinaista ikä- eikä kohderyhmää; se on kuitenkin sovellettavissa erilaiset tarpeet huomioiden.


Konsepti pyrkii olemaan kulttuurisidonnaisuudesta riippumaton, ja toiminnassaan erilaisiin kulttuurillisiin kehyksiin istutettavissa. Konseptiin kuuluva KO-KOO-MO -työpaja on pidetty mm. kehitysvammaisille lapsille Mosambikissa.
Poriginal galleriassa Pieni palikkalaatikko on kaadettu nurin: tilassa on laatikon vetoisuuden mukainen sisältö; pieni palikkakasa.


Pienestä palikkakasasta on hahmotettavissa ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja; ihminen tai ihmisen toimintaa kuvaava mekanismi. Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja on työkalu: se on edustamansa konseptin tavoin haluttuun toteumaan auttava väline, ehtoinaan rakenteelliset ja toiminnalliset realiteetit; rakennussarja on käyttäjänsä valitsemaa merkitystä mukaileva tekninen ratkaisu.


Ihmisenmuotoisen jälleenrakennussarja voi ohjata mutta ei antaa ehdotonta ohjeistusta käytettävyydestään: vaikuttaa vastaanottavana ja mukautuvana apuvälineenä sen toimijalähtöiselle asettamiselle erilaisiin temaattisiin yhteyksiin.


Ihmisenmuotoisen jälleenrakennussarjan muoto ja sisällöllisyys määräytyvät sen avulla toteutetun tapahtumallisuuden kautta. Termi ”jälleenrakennussarja” viittaa vakauden eri asteille alisteisen, kompastelevan tai kampattavana olevan moduulirakenteen inhimilliseen tarpeeseen ja kykyyn nousta aina uudelleen; joko edellisen rekonstruktiona tai aivan uutena rakenteellisena ratkaisuna. Pienen palikkalaatikon rooli on toimia materiaalin tuottajana ja tapahtumallisuuden mahdollistajana, sekä näiden puitteissa syntyvän aineiston tallentajana ja esille asettajana.


Pyrkimyksenä on toteuman yhdistäminen toteuttajaan, ei konseptiin eikä sen laatijaan: saattaa konsepti elinkaareltaan toistaiseksi voimassa olevaksi, ja mahdollisimman paljon laatijastaan irralliseksi, toimijalähtöiseksi tilanteeksi; joka on toteutettavissa missä ja milloin vain ilman ulkoa tapahtuvaa käynnistämistä tai ohjausta. Tämän päämäärän linjaamana konseptiin avataan syyskuussa verkkosivusto www.palikkakasa.fi. Sivusto käsittää konseptin esittelyn, työpajaosuuden ja siinä tuotetun aineiston esittämiseen tarkoitetun gallerian. 


Poriginal galleriassa esillä olevan aineiston tuottamiseen on myönnetty rahoitusta: Valtion muotoilutoimikunta, Valtion lastenkulttuuritoimikunta, Ulkoministeriö, Satakunnan taidetoimikunta, Satakunnan maakuntaliitto, Alfred Kordelinin säätiö.


Poriginal galleriassa ja verkossa toteutettavan vuorovaikutuksellisen näyttelyn rahoitus: Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahasto.

Pieni palikkalaatikko: Projects
bottom of page